Formanden har ordet

[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”5/6″][text_output]April 2017

Efter veloverstået generalforsamling står vi nu på tærskelen til en ny sæson, og vi håber på godt sejlervejr og mange gode timer på havnen og i vore både. Netop nu er de fleste ved at klargøre bådene til søsætningen.

Som jeg har nævnt ved flere lejligheder, så byder sæsonen 2017 på en stor nyskabelse her i vort område, nemlig den internationale kapsejlads VEGVISIR ARCHIPELAGO RACE, som finder sted i tiden 22 – 25. juni 2017.

Sejladsen er udviklet af Morten Brandt, som er tidligere chefredaktør på Bådnyt, og han er ligeledes ”far” til sejladsen Silverrudder Challenge, som er en singlehand-kapsejlads rundt om Fyn startende fra Svendborg.

Denne sejlads startede i 2012 med 12 deltagere, og i 2016 var der 400 deltagere, som man har sat som max. antal. Disse 400 pladser blev til sejladsen 2017 udsolgt på mindre end 1 døgn!

Morten Brandt har jo solgt idéen til Guldborgsund Kommune, som støtter projektet i år med kr. 225.000, og kommunen er derfor opført som sponsor på sejladsens hjemmeside m.v. – i øvrigt sammen med det store anerkendte tyske sejlerblad, Die Yacht, men da kommunen jo ikke har noget forstand på afvikling af en kapsejlads, har de bedt sejlklubberne om hjælp.

Selve programmet for sejladsen, med angivelse af de 2 baner, samt deltagerliste kan ses her: www.vegvisirrace.com

og i skrivende stund er der registreret 15 deltagere, så det er helt sikkert, at sejladsen bliver afviklet!

Indtil videre har Vikingen og Motorbådsklubben Guldborgsund fra Nykøbing, Grønsund fra Stubbekøbing, Nysted Sejlklub samt Guldborgland Bådelaug givet tilsagn om at medvirke, og der arbejdes løbende på at få flere involveret.

Assistancen fra sejlklubberne er foreløbig opdelt i en ”Need-to-have” og en ”Nice-to-have” plan, som er udarbejdet af Morten og hans medhjælper Karolina, og den vedlægges til nærmere studie. (se under “Arkiv”)

Sejlklubben Grønsund, som har tidligere erfaring med afvikling af større stævner, har udarbejdet en mandskabsliste baseret på Morten/Karolina’s plan, som også vedlægges. Den foreløbige beregning siger 43 mand fordelt på alle 4 døgn, men disse beregninger skal selvfølgelig her på dette stadie betragtes med en vis usikkerhed.

Der har foreløbig været afholdt 2 møder, og det næste finder sted på rådhuset 27. april 16.00. Niels Bach og undertegnede har mødt for bådelauget tidligere, og vi kan sagtens være flere. Vi håber at kunne komme op på min. 5-7 mand fra Guldborgland Bådelaug, men selvfølgelig gerne flere.

Som jeg har sagt tidligere, så er dette her en enestående mulighed for at sætte vort område på landkortet, ikke alene DK-kortet, men hele Europa-kortet, og på længere sigt skulle det jo gerne udmønte sig både i øget sejlerturisme, men så sandelig også øget bosætning i Guldborgsund kommune – og meget gerne i Guldborg, så vi kan få nogle nye medlemmer i bådelauget!

En sidste, men ikke uvæsentlig ting, som dette samarbejde sejlklubberne imellem og kommunen om dette event, indebærer forhåbentlig og formentlig også et øget fokus fra lokalpolitikerne på lystbådehavnene og deres drift frem i tiden.

Med venlig hilsen

Jørgen Bojesen[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/6″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”601″][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][text_output]

Arkiv

[/text_output][text_output]Formanden har ordet, april 2017

[/text_output][text_output]Formanden har ordet, december  2016[/text_output][text_output]

Formanden har ordet, december 2015

[/text_output][text_output]

Formanden har ordet, august 2015

[/text_output][text_output]

Formanden har ordet, juni 2015

[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px”][/vc_column][/vc_row]