Løst og fast 2017

Nytårs hilsen fra bestyrelsen

Kære medlem,

bådelaugets bestyrelse siger tak for det gamle år og ønsker alle et godt nytår.

Se bestyrelsens forslag til aktivitetskalender for 2018 her: Kalender forslag 2018

– og bemærk medlemsmødet torsdag den 25. januar og generalforsamlingen torsdag den 22. marts.

Også tak til tirsdags-seniorteamet – der mødes igen første gang den 9. januar kl. 9 og slutter af med en frokost ved 12-tiden.

Med venlig hilsen
Guldborgland Bådaluag / bestyrelse
Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engell, Peter Hein Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil

Pligtarbejde

Der er pligtarbejde på havnen den 4. oktober.
Vi mødes i klubhuset kl. 9 i til morgenkaffe mv. og får talt om – og fordelt dagens opgaver. Se havneudvalgets vedhæftede opgaveliste HER.
Og – vi slutter af med en frokostanretning i klubhuset kl. 13.00.
PS.  Pkt 11  –  oprydning i klubhus efter “Ingolf”  –  er slettet. Vandet stoppede 4-5 cm. fra dørtrinnet til klubhuset 🙂

Stormen Ingolf

Den 29,/30. oktober ramte stormen Ingolf Guldborg.
Havnen blev endnu en gang ramt af stormflod.
Vandstanden steg til ca. 1.40 – 1.50 meter over daglig vande.
I lang tid var der udsigt til at klubhuset og lagunen ville blive oversvømmet – men vi slap med skrækken.
Se et par billeder fra natten HER

Standernedhaling

Sejlsæsonen er ved at være forbi.
Vores stander nedhales den 28. oktober kl. 13.00.
Se invitationen fra festudvalget HER

Årets sildetur

Året Sildetur finder sted den fredag den 13. oktober.
Der er skippermøde kl. 16.30.
Se invitationen HER

Undersøgelse af spuns

I forbindelse med den kommende udskiftning af spunsen på molehovedet har.. klik og læs..

har Guldborgsund Kommune netop meddelt, at de fra på onsdag 23. aug og nogle dage frem, laver nogle opgravninger på forskellige steder på molen for at fastslå tilstanden af forankringen på land. Dette vil medføre nogle afspærringer de pågældende steder på havneområdet, mens gravearbejdet finder sted. Efterfølgende vil hullerne blive fyldt op igen, og en midlertidig overfladebelægning af knust asfalt vil blive lagt ud. En endelig asfaltering vil først finde sted, når udskiftningen af spunsen er tilendebragt.

Selve udskiftningen af spunsen vil ske senere på efteråret, og så snart vi kender datoerne for arbejdets igangsætning og varighed, vil dette blive meldt ud af hensyn til landsætningen af medlemmernes både.
/Jørgen Bojesen

Juniorafdelingen har været på femø

Se turens program HER

Der rigges til fredag eftermiddag på vej mod Femø

Afgang fra Femø i rimeligt friskt vejr…

Den nye mastekran er næsten færdig
Kajakpontonen har fået nye kanter

Så er der kommet fine nye trækanter på kajakpontonen. Nu er det nemmere at komme i og op af kajakkerne.
Hilsen kajakfolket

Match Race

Vores populære Match Race stævne står får døren.
Dato er sat til den lørdag den 9. september
Se invitationen HER
Husk tilmelding senest 5. august

Vådt men godt-
Match Race blev afviklet på en noget våd dag.
Læs om arrangementet og se billeder fra dagen HER

Standerhejsning

Så er det igen tid til at hejse standeren.
Det sker den 6, maj kl. 13.00
Se festudvalgets invitation HER
Se billeder fra dagen HER

Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt den 23. marts. Forud for generalforsamlingen var der arrangeret spisning.
Se web-masterens billeder og kommentarer fra generalforsamlingen HER.

Indkaldelse, regnskab, budget, formandens beretning, beretninger fra de forskellige udvalg og referatet fra generalforsamlingen kan ses under Referater.

Medlemsmøde i klubhuset

Der afholdes medlemsmøde i klubhuset den 26. januar kl 19.00.
Se bestyrelsens oplæg til mødet HER.
Mødet indledes med spisning kl 18.00

Tupperware demontration

Den 25. januar kl. 19.00 inviterer Rita Wiil til en stor tupperware demonstration i klubhuset.
Læs invitationen HER (Husk tilmelding)

Sangbogsudvalget

Der er stadig liv i det sangbogsudvalg, vi startede op for et år siden.
Vi holder et månedligt møde, den sidste onsdag i hver måned, foreløbig indtil standerhejsningen.
Der er plads til mange flere i klubhuset- Så mød frem og vær med.

Referater mm.:

Foråret 2017
Referat fra mødet den 25. januar

Svømning i Sakskøbing svømmehal

Der er igen i år gratis svømning på fredage i svømmehallen.
Tilbuddet gælder “kun” i vinterhalvåret.
Se datoer og tidspunkter i Kalenderen

Data i medlemslisten

Hvornår har du sidst kontrolleret dine data i medlemslisten?
Se listen HER (kræver adgangskode)
Er der  noget der skal rettes eller tilføjes bedes du udfylde og sende skemaet.