Løst og fast 2017

Årets sildetur

Året Sildetur finder sted den fredag den 13. oktober.
Der er skippermøde kl. 16.00.
Se invitationen HER

Undersøgelse af spuns

I forbindelse med den kommende udskiftning af spunsen på molehovedet har.. klik og læs..

har Guldborgsund Kommune netop meddelt, at de fra på onsdag 23. aug og nogle dage frem, laver nogle opgravninger på forskellige steder på molen for at fastslå tilstanden af forankringen på land. Dette vil medføre nogle afspærringer de pågældende steder på havneområdet, mens gravearbejdet finder sted. Efterfølgende vil hullerne blive fyldt op igen, og en midlertidig overfladebelægning af knust asfalt vil blive lagt ud. En endelig asfaltering vil først finde sted, når udskiftningen af spunsen er tilendebragt.

Selve udskiftningen af spunsen vil ske senere på efteråret, og så snart vi kender datoerne for arbejdets igangsætning og varighed, vil dette blive meldt ud af hensyn til landsætningen af medlemmernes både.
/Jørgen Bojesen

Juniorafdelingen har været på femø

Se turens program HER

Der rigges til fredag eftermiddag på vej mod Femø

Afgang fra Femø i rimeligt friskt vejr…

Den nye mastekran er næsten færdig
Kajakpontonen har fået nye kanter

Så er der kommet fine nye trækanter på kajakpontonen. Nu er det nemmere at komme i og op af kajakkerne.
Hilsen kajakfolket

Match Race

Vores populære Match Race stævne står får døren.
Dato er sat til den lørdag den 9. september
Se invitationen HER
Husk tilmelding senest 5. august

Standerhejsning

Så er det igen tid til at hejse standeren.
Det sker den 6, maj kl. 13.00
Se festudvalgets invitation HER
Se billeder fra dagen HER

Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt den 23. marts. Forud for generalforsamlingen var der arrangeret spisning.
Se web-masterens billeder og kommentarer fra generalforsamlingen HER.

Indkaldelse, regnskab, budget, formandens beretning, beretninger fra de forskellige udvalg og referatet fra generalforsamlingen kan ses under Referater.

Medlemsmøde i klubhuset

Der afholdes medlemsmøde i klubhuset den 26. januar kl 19.00.
Se bestyrelsens oplæg til mødet HER.
Mødet indledes med spisning kl 18.00

Tupperware demontration

Den 25. januar kl. 19.00 inviterer Rita Wiil til en stor tupperware demonstration i klubhuset.
Læs invitationen HER (Husk tilmelding)

Sangbogsudvalget

Der er stadig liv i det sangbogsudvalg, vi startede op for et år siden.
Vi holder et månedligt møde, den sidste onsdag i hver måned, foreløbig indtil standerhejsningen.
Der er plads til mange flere i klubhuset- Så mød frem og vær med.

Referater mm.:

Foråret 2017
Referat fra mødet den 25. januar

Svømning i Sakskøbing svømmehal

Der er igen i år gratis svømning på fredage i svømmehallen.
Tilbuddet gælder “kun” i vinterhalvåret.
Se datoer og tidspunkter i Kalenderen

Data i medlemslisten

Hvornår har du sidst kontrolleret dine data i medlemslisten?
Se listen HER (kræver adgangskode)
Er der  noget der skal rettes eller tilføjes bedes du udfylde og sende skemaet.