Standerhejsning 2016

[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][image type=”thumbnail” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1627″][text_output]Standeren er til tops på bådelaugets nye signalmast[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″][image type=”thumbnail” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1623″][text_output]Hele havnen var i dagens anledning festklædt[/text_output][image type=”thumbnail” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1625″][text_output]Traditionen tro var rigtig mange mødt frem[/text_output][image type=”thumbnail” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1630″][text_output]Efter spisning i klubhuset, biksemad og kogte sild, blev sangbogsudvalgets nye sangbog præsenteret[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″][image type=”thumbnail” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1624″][text_output]Bådelaugets formand Jørgen Bojesen holdt dages tale[/text_output][image type=”thumbnail” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1626″][text_output]Standeren på vej op på den nye signalmast[/text_output][image type=”thumbnail” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1631″][text_output]Mette og Erik sørgede for musikledsagelsen[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][text_output]

FORMANDSTALE – STANDERHEJSNING 2016

Kære medlemmer af Guldborgland Bådelaug

Så står vi her igen – på tærskelen til en ny sæson – den 42. i rækken af sejlsæsoner i bådelauget.

Vejret kan vi da i hvert fald ikke klage på, det fås vist ikke bedre på den her årstid, så lad os håbe på, at det varsler en bedre sæson end sidste år. Den kunne nemlig ikke blive værre.

Nu står vi så her ved vor nymonterede flagmast – godt nok kun foreløbigt monteret, men nu kan medlemmerne jo i hvert fald se, hvad hele øvelsen med den nye flagstang har gået ud på.

Nu evaluerer vi – det er jo så moderne i disse tider, så vi modtager gerne både ros og ris, men helst selvfølgelig ros. Men bestyrelsen er selvfølgelig lydhør for medlemmernes kommentarer, så kom frit frem med dem, men ellers forestiller vi os, at dette er tæt på den endelige udformning.

Men nu vi er ved at tale om medlemmernes involvering og engagement i foreningen og den måde vi skal udvikle os på, så bringer det mig tilbage til det spørgsmål, som jeg stillede i min tiltrædelsestale som formand i bådelauget, og som jeg stadig mener er evident, og som jeg vel indtil nu ikke har fået noget entydigt svar på.

Hvad vil vi med bådelauget?

Er vi kun medlem for at have en såkaldt parkeringsplads til vores både, fordi vi nødvendigvis skal have en havneplads – de fleste kan jo ikke bare tage den hjem i haven efter endt sejltur.

Eller er vi oprigtigt interesseret i fællesskabet ?

Er vi interesseret i det sociale samvær med de øvrige medlemmer?

På medlemsmødet i januar blev det jo foreslået, at den normale ugentlige aftenkapsejlads om onsdagen skulle konverteres til en egentlig medlemsaften, hvor alle medlemmer er velkomne, uanset om de sejler med sejl eller for motor, i kajak eller slet ikke sejler – kort sagt en aften hvor alle medlemmer skulle have mulighed for at deltage.

Vi har jo også set, at det der kan få folk til at møde op, det er hvis der trakteres med et eller andet, og selvfølgelig helst, hvis det er gratis!

Efter onsdagssejladserne har det jo været kotume i flere år, at sejlerne, eller jeg tror rettere, sejlernes bedre halvdele på skift har sørget for nybagte boller og kaffe til deltagerne, som så for dette har erlagt en flad tier pr. næse. Bolle-bagerne har ikke fået noget for deres arbejde, men betalingen er gået ubeskåret i en kasse, og ved sæsonens afslutning er der så holdt en fest for de opsparede midler. Hvis de ikke helt har slået til, har deltagerne så spyttet lidt ekstra i kassen.

Det har været en god måde at bringe folk sammen på, og det er bestyrelsens håb, at alle medlemmer vil tage positivt imod forslaget, således at onsdagsaftenerne kan blive samlingspunktet for HELE klubben.

Og hvis vi skal tale om et eller andet traktement i forbindelse med disse klub-aftener, så var det jo en oplagt mulighed at bruge vor nyindkøbte Weber gasgrill til noget sådant. Den er jo købt for at skulle bruges til vore arrangementer, og ikke for at stå til pynt i hjørnet af klubhuset.

Vi forestiller os, at der oprettes en liste med de respektive onsdage, og så skriver man sig på, hvilken onsdag man – sammen med nogle få andre – ønsker at stå for traktementet, fuldstændig ligesom det har fungeret hidtil.

Nu skal det jo selvfølgelig ikke bare være et æde-gilde – det er jo meningen, at der også skal foregå andre aktiviteter, og disse aktiviteter vil vi gerne have jer selv til at komme med.

Jeg er egentlig ret ligeglad med, hvad medlemmerne ønsker at beskæftige sig med – blot det er noget, som ligger indenfor vores formålsparagraf, men den giver jo i sig selv ret vide rammer.

Et virkelig godt eksempel på en medlems- aktivitet er jo det sangbogsudvalg, som på Mettes foranledning blev nedsat på medlemsmødet i januar. De har efter sigende været 12 medlemmer, som her i vinterens løb har holdt ___ møder, og nu har man så afsluttet arbejdet med en ny sangbog, som jeg ved, at Mette på udvalget vegne gerne vil præsentere senere i dag, og hvor alle tilstedeværende får mulighed for at synge med.

Godt gået Mette, og stor tak for dit arbejde som tovholder for sangbogsudvalget.

Men der kan jo igangsættes mange flere udvalg – det er snart længe siden, vi har haft et festudvalg, og vi kunne måske også godt bruge et klubhusudvalg.

Et aktivitetsudvalg kunne måske være en mulighed til tilrettelæggelsen af disse klubaftener?

Vi har i dag et havneudvalg, som består af 3 bestyrelsesmedlemmer + Henning, som i forbindelse med færdiggørelsen af forsyningsbroen var så venlig at tilkendegive, at han godt ville være med i havneudvalget. Tak for det, Henning – men der er plads til flere.

I andre sejlklubber kalder man dem for service-team, eller C-holdet, og de mødes typisk 1 gang om ugen.

Er der noget at lave, så laver man det og spiser frokost efterfølgende. Hvis der ikke er noget at lave, så spiser man frokost alligevel.

Der kan sikkert findes på flere – madlavning for finere mænd f.eks. Mulighederne er mange.

Bestyrelsen tilkendegav også ved januarmødet, at vi ville forsøge at afsætte nogle af vore ledige bådpladser til folk udefra. Det er lykkedes os at få Baadmagasinet til at lave en artikel på 3 hele sider her i maj nummeret af bladet, og der er kommet en virkelig flot artikel ud af det. Vi har fået så meget reklame for vores havn, som vi umuligt ville kunne have betalt, hvis vi skulle have brugt annonce-kroner på det.

Jeg har bladet med i dag, og lægger det inde i klubhuset, hvis der er nogen, der gerne vil se det.

Vi håber, at vi på basis af denne artikel kan få nogle nye langtids-gæstesejlere i havnen, og jeg vil gerne her bede vore medlemmer om at tage godt imod dem, når og hvis de dukker op.

Vi har jo allerede modtaget den første gæst på langtidsleje på bro 2, og der er flere af vore medlemmer, som har spurgt mig, hvad det dog er for en stor båd der ligger derude, og der knytter sig en ganske særlig historie til denne båd. Det drejer sig om prototypen til Luffe 44 nr. 1, som hed Josephine, da konstruktør og ejer, bådebygger Oluf Jørgensen satte flere rekorder med den, bl.a. var den hurtigste båd 3 år i træk på Sjælland Rundt. Den er nu ejet af en nevø til Henning og Nina, som hedder Fredrik og bor i Sverige. Den er på gennemrejse til den svenske østkyst og har midlertidigt ophold i Guldborg til slutningen af denne måned, hvorefter den bliver sejlet hjem til Sverige.

Jeg vil slutte denne tale med at ønske, at alle vore medlemmer, som stævner ud fra Guldborg på kortere eller længere tørn, må have god vind, have nogle gode oplevelser derude, og nå tilbage til hjemhavnen med skib og besætning i god behold.

Jeg vil til slut sige tak til fisker Cextin for at have sponseret sildene til i dag, og tak til Solveig for at have stået for tilberedningen.

Skal vi udbringe et trefoldigt leve for GULDBORGLAND BÅDELAUG, og så gå ind til sildene og biksemaden.[/text_output][/vc_column][/vc_row]