12
sep
Match Race Stævne
11:00 til 15:00
12-09-15

I samarbejde med Sejlforeningen Vikingen fra Nykøbing har vi arrangeret et match race stævne med efterfølgende fest i klubhuset med spisning og dans til det nok så velkendte band ”Efter skoletid”, som jo spillede med stor succes til bådelaugets jubilæum i efteråret.

Arrangement finder sted lørdag 12. september 2015, så reserver venligst allerede nu datoen – et endeligt program følger senere på hjemmesiden.

Lidt mere detaljeret går match race jo ud på, at 2 ens både sejler kapsejlads mod hinanden på en meget kort op/ned bane, således at der er action på hele tiden.

Banen bliver udlagt ud for havnen, således at tilskuere på land kan følge de enkelte sejladser på nærmeste hold, og der arbejdes på, at dommerbåden vil have radioforbindelse til land, hvor en ”stævnespeaker” vil informere om udviklingen ude på vandet.

Sejladserne bliver gennemført i Guldborgland Bådelaug’s Monarch 606 skolebåde, og hver besætning bliver på 3 mand. Begge klubber stiller – efter foreløbige tilsagn – med 4 besætninger, og de indledende heats sejles klub mod klub efter lodtrækning.