Gæst i havnen

Havnepenge

Havnepenge er inklusiv brug af badefaciliteter samt el, vand og WiFi.

Havnepenge betales enten via vores kuvertsystem, som altid kan benyttes, eller i Café Lagunen kl. 10-11 og kl. 20-21. Ved manglende betaling opkræves et gebyr på kr. 50.

Faciliteter på havnen

 • Ledige havnepladser er angivet med grønt skilt. Der er som regel ledige pladser i det sydlige bassin ved bro 2. Under de fleste forhold kan fortøjes på ydersiden mod Guldborgsund ved bro 2 og 3
 • Slæbested for mindre trailerbåde
 • El og vand på alle broer
 • Mastekran
 • WiFi
 • Klubhusfaciliteter for gæstesejlere
 • Toilet og bad i servicebygning
 • Borde- og bænkesæt, grillpladser
 • Café Lagunen

Faciliteter i Guldborg

 • Gode indkøbsmuligheder i Dagli’ Brugsen
 • Brændstof, benzin og diesel hos OK
 • Marinediesel kan tankes hos GFB (Falster havnen) Læs HER 
 • Dejlig legeplads overfor havnen mod skoven
 • Skov med mulighed for gå-ture
 • Strand (ikke verdens bedste) nord for broen
 • Guldborg Camping 
 • Cocomarie Café og Bistro
 • Postholderens Sted, aktivitetshus med spisested, B&B mm.
 • Autoværksted “Auto Frank
 • Bus til Sakskøbing og Vordingborg
  (ikke i skolernes sommerferie)

Anduvning

Havneoversigt Obs!
Mange er grundstødt, når de forsøger at sejle ind i det sydlige bassin i Guldborg Havn. Grunden starter kun 20 m syd for den yderste bro. Gå vinkelret mod land tæt ved broens sydende eller brug det nordlige bassin.

Guldborgbroens åbningstider  kan ses i Den danske Havnelods. Normalt åbnes kun den østlige broklap for lystsejlere. 2 faste røde lys på signalstanderen betyder gennemsejling fra Nord- 3 faste røde lys er gennemsejling fra syd. Broen er forsynet med display hvor næste planlagte åbningstid vises. Guldborgbroen kan kontaktes på telefon 54 77 00 17 eller på VHF kanal 16.

Læs om Guldborg Havn i Den danske Havnelods.
Her er oplysninger om vandstand, strøm mm