Mastereol

De sejlere der ønsker en mast placeret i klubbens mastereol, skal overholde følgende regler:

 

  1. Alle master skal være helt afrigget.
    Det betyder at Salingshorn, vanter og stag skal afmonteres.
  2. Kan en mast ikke afrigges i henhold til ovenstående, SKAL der være indgået speciel aftale med bestyrelsen.
  3. VHF antenner, vindmålere mm. kan blive siddende på eget ansvar.
  4. Ingen mast må anbringes direkte oven på en underliggende mast.
  5. Alle master skal være forsynet med tydelig angivelse af ejer og bådnavn.
  6. I perioden 1. maj til 1. oktober må der ikke ligge master på reol 2, 4 og 6.
    De nævnte reoler er i denne periode reserveret til Kajakafdelingen.

Hvis reglerne ikke overholdes, kan konsekvensen være, at man bliver forment adgang til mastereolen.