24
sep
Pålidelighedssejlads
11:00
24-09-16

Der afholdes skippermøde kl. 11.00, og første båd kan starte, når sidste kapsejlende sejlbåd har rundet den nærmeste kompasafmærkning ved Bondens Nakke, for at undgå evt. gener fra motorbådenes hækbølger.
Banen, som pr. tradition gennemsejles 2 gange, bliver som noget nyt i år udlagt som en forhindringsbane, og den vil først blive præsenteret ved skippermødet.

Tilmelding skal ske senest onsdag 21. september pr. sms til: Henning Jensen – 2028 6210 eller Jørgen Bojesen – 4017 8090